Regio Update

Overweg Steenstraat gesloten begin juni

Vanaf maandag 3 juni 2019 om 22u tot zaterdag 8 juni 2019 om 8u zal de overweg ter hoogte van de Steenstraat – Broeder De Saedeleerstraat afgesloten zijn wegens onderhoudswerken op het spoor. Er is een omleiding voorzien via Broeder de Saedeleerstraat, Olmendreef, Kleine Ommegangweg, Nieuwstraat, Kasteeldreef, Markizaatraat, Spoorstraat.

Regio Update

Afschaffing voorrang van rechts sinds vandaag gedeeltelijk in voege

De nieuwe verkeersregeling waarbij de voorrang van rechts wordt afgeschaft op de hoofdwegen in Lede wordt stelselmatig ingevoerd. Vanaf vandaag is de voorrang van rechts afgeschaft op de verbindingsweg tussen Oordegem en Lede, gedeelte Oordegemkouter, Molenhoek, Smetlededorp en de Schildekensstraat. Voorzichtigheid is dus geboden want de voorrang van rechts geldt voorlopig wel nog op de […]

Regio Update

Voorzichtigheid geboden: borden nog niet in voege

Sinds maandag is er gestart met het aanpassen van de voorrangsregeling in de gemeente. De werken zullen in totaal drie weken duren en er wordt gewerkt per as. Op een aantal plaatsen zijn de border al geplaatst, maar omdat deze nog niet geldig zijn zijn ze bedenkt met een plastic zak. Dat kan voor verwarring […]

Regio Update

Verkeershinder aan kruispunt Vijverstraat-Rammelstraat-N442

Tussen 27 maart en 1 april wordt het wegdek ter hoogte van Rammelstraat 7a (N442) hersteld. Hiervoor zal het kruispunt Vijverstraat – Rammelstraat – N442 gedeeltelijk afgesloten worden. Er zal ten allen tijde doorgaand verkeer op de N442 mogelijk zijn (komende van Erpe richting Wichelen en omgekeerd). De afslagen richting Vijverstraat en Rammelstraat worden wel […]

Actuamagazine

Persconferentie afschaffing voorrang van rechts

  Radio Lede ging naar de persconferentie betreffende het afschaffen van de voorrang van rechts op de lokale hoofdwegen in Lede. Schepen Robert De Mulder (CD&V) en Isabelle Derder (CD&V) gaven een uitgebreide uitleg over wat er precies verandert en wanneer.

Regio Update

Afschaffing voorrang van rechts komt eraan

De afschaffing van de voorrang van rechts op lokale hoofdwegen is een van de acties die in het gemeentelijk mobiliteitsplan staan. Wegen van hogere categorie moeten voorrang hebben op wegen van lagere categorie. Op sommige lokale hoofdwegen was de voorrang van rechts reeds afgeschaft (Spoorstraat en Klinkaard) en op andere lokale hoofdwegen was de voorrang […]

Regio Update

Voorrang van rechts in Lede wordt afgeschaft

. Twee zware ongelukken aan het kruispunt Prison in Wanzele de voorbije week zorgden voor discussie bij de bevolking. Voorstanders van het afschaffen van de voorrang van rechts vragen zich af waarom de gemeente dergelijke maatregel niet invoert om in de toekomst het aantal ongevallen te beperken. Nu blijkt dat al in juli 2018 werd […]

Actuamagazine

Verkeersproblematiek Rammelstraat

  Er is een probleem in de Rammelstraat in Lede. Slechts weinig automobilisten houden er zich aan de opgelegde maximumsnelheid. Ook roekeloos rijgedrag is er troef. We belden met Wim. Hij woont in de Rammelstraat.