Lede

Johan De Ryck over fake news in de Volkskring

Nepnieuws is misleidende en onjuiste informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Fake news kan vele vormen aannemen: een nieuwsbericht op een website, een video op sociale media of een afbeelding in een appgroep. Nepnieuws bestaat al heel lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de […]

Lede

Voordracht Davidsfonds: Artsen Zonder Vakantie

. Davidsfonds Lede nodigt u uit naar een voordracht over de missie van Artsen Zonder Vakantie in Afrika met als spreekster Mariane Snijkers. Zij zorgt voor een uiteenzetting over hoe Belgische artsen en verpleegkundigen hun kennis overbrengen op hun Afrikaanse collega’s en daardoor zorgen voor een betere gezondheidszorg. Artsen Zonder Vakantie (AZV) zijn 600 Belgische […]