Impe Lede

Herdenking Pastoor De Brouwer op 10 juli

Op zondag 10 juli 2022 herdenken Heemschut Lede, Davidsfonds Lede en Marnixring Aalst, priester-historicus en heemkundige E.H. Jozef De Brouwer, pastoor te Impe van 1954 tot 1964 en mede-stichter van de Heemkundige Kring van Lede. Deze herdenking begint met een eucharistieviering, gevolgd door de inhuldiging van een herdenkingsplaat aan de pastorij te Impe. Daarna volgt […]

Lede

Heemschut brengt Ken Uw Dorp 2020 uit

Heel binnenkort verschijnt de jaarlijkse publicatie ‘Ken uw Dorp’ van Heemschut, de Koninklijke  Heemkundige Kring van Lede. Deze publicatie onthult twee dagboeken die geschreven werden in de beide wereldoorlogen. Het meest uitgebreide dagboek is ‘een verhaal dat begon in 1914’. Dit verhaal is te lezen in de dagboeknotities die werden opgetekend door Achiel Seminck. De […]