Lede

Lede herbevestigd als Fairtrade-gemeente

Sinds 2015 mag Lede zich Fairtrade-gemeente noemen, maar regelmatig moet de Fair-O-Meter ingevuld worden. Dat is een vragenlijst waarmee gepeild wordt naar het engagement op vlak van Fairtrade of eerlijke handel bij de export van ontwikkelingslanden naar rijkere westerse landen. Men wil bijvoorbeeld koffie-, cacao- of bananenboeren voor hun producten een eerlijke prijs betalen die […]