Sociaal

Mantelzorgpremie kan aangevraagd worden voor 2023

today3 januari 2024

Achtergrond

Het Lokaal bestuur vindt de ondersteuning van mantelzorgers heel belangrijk. Ben jij mantelzorger? Dan heb je recht op een jaarlijkse premie tussen 100 en 300 euro.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de mantelzorger minstens 9 maanden bijstand verlenen aan een zorgbehoevend persoon die familie, partner, vriend of buur is. Hij of zij moet minimum 18 jaar zijn en in Lede verblijven. De hulp moet ook kosteloos aangeboden worden. De zorgbehoevende verblijft in een thuissituatie en is niet opgenomen in een woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling.

De mantelzorger kan de aanvraag voor 2023 indienen tot en met 29 februari 2024 op de website van de gemeente.

Geschreven door Ralph Iliano


0%