Milieu

Lede geeft subsidies voor bewoonde zwaluwnesten

today15 mei 2024

Achtergrond

Het aantal zwaluwen is de laatste jaren met 90 procent verminderd. Naast een verminderd voedselaanbod (insecten) is een van de grote oorzaken het verdwijnen van nestgelegenheid. Oude stallen verdwijnen, poorten van schuren gaan dicht, spleten en kieren in huizen worden gedicht of nesten worden verwijderd omwille van de overlast.

Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een bewoond huiszwaluw- of gierzwaluwnest onder je dakgoot? Dan wordt je gastvrijheid beloond met een subsidie.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het tussen 15 mei en 15 juni aan de gemeente. Voeg ook een situatietekening van het betrokken perceel en gebouw, met de ligging van de nesten, de straatnaam en het huisnummer indien het een bebouwd perceel betreft en de kadastrale gegevens indien het een onbebouwd perceel betreft, toe.  Je vindt het formulier en de subsidiebedragen op deze link.

 

Geschreven door Ralph Iliano


0%