Ook in onze gemeente, buurt en gemeenschap maken verlies, overlijden, verdriet, rouw, ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg deel uit van het leven. Deze gebeurtenissen roepen dikwijls diepe emoties op. Daarom opent het OCMW van Lede op zondag 10 december een troostplek op het terrein aan het einde van de Stefaan Glorieuxstraat in Smetlede.

Voor de aanleg van het troostbos nodigt men iedereen uit die wordt geconfronteerd met verdriet, rouw of verlies. Samen planten we een boom voor de overledene. Gelieve je voor 1 december in te schrijven via zorgloket@lede.be. Geef het aantal aanwezige personen en de voornaam van de overleden persoon door.