Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) is de bezieler van het SAVE-project. De afkorting staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. In het kader van dit project ondertekende het lokaal bestuur van Lede in 2015 het SAVE-charter. Dit charter omvat diverse doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen.

In 2023 werd het actieplan verkeersveiligheid geëvalueerd en bijgesteld. Naast verschillende nieuwe aandachtspunten en projecten zijn heel wat acties uit het actieplan gerealiseerd. De
belangrijkste realisatie is de heraanleg van de schoolomgevingen.

Ouders van verongelukte Kinderen-SAVE vzw heeft dan ook een tweede SAVE-label uitgereikt aan de gemeente Lede. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is echter een continu proces en in 2025 zal het bestuur opnieuw samenzitten met SAVE om een nieuw actieplan op te stellen.