Het archeologisch vooronderzoek op Oordegemdorp werd ondertussen afgerond. De proefputten werden gedicht en hersteld met de oorspronkelijke materialen waardoor het kermisweekend in Oordegem kan verlopen zoals gepland.

Uit de eerste resultaten blijkt dat er maar weinig archeologisch relevante sporen en vondsten aanwezig waren. De archeologen van Solva staan nu in voor de verwerking van de resultaten waarna in samenspraak met Onroerend Erfgoed zal beslist worden of een (beperkt) archeologisch vervolgonderzoek nodig zal zijn.