Vorige vrijdag dienden buurtbewoners van tennis- en padelclub Kenta hun bezwaren in bij de gemeente in verband met de uitbreiding van de padelterreinen in de Paddestraat. Ze zijn onder andere niet tevreden met de ligging. Je hoort Wim De Smet.

AUDIOFRAGMENT WIM DE SMET (luisteren kan bovenaan)

Het gemeentebestuur heeft een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt om de overlast tot een minimum te beperken, maar daar geloven ze in de buurt niet in. De ligging is overigens niet het enige waar het buurtcomité tegen is.

AUDIOFRAGMENT WIM DE SMET (luisteren kan bovenaan)

In een korte actie werden de grieven naar voren gebracht, onder het motto ‘Paddestraat, geen Padelweg’. Het buurtcomité Paddestraat herhaalde haar vraag om de activiteiten van het tennis- en padelcentrum te beperken tot de recreatiezone voorzien op het gewestplan.