Nadat eerder Reinout Grepdon, gemeenteraadslid, en Dirk De Gussemé, voorzitter, vertrokken bij Open Lede kondigde aan het begin van de jongste gemeenteraad Peter Venneman aan dat hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen. “Dit was de enige keuze die mij nog restte. De liberale partij is in de 24 jaar dat ik ze ken de laatste 7 jaar compleet veranderd. Je kan het herleiden tot enkele mensen en hun gedrag.” verklaart Venneman.

Hij is verder heel duidelijk en stelt dat zijn principes niet meer passen in de huidige strategievoering van “een kleine, zeer beperkte top bij Open Lede.”

“Ik kan er me niet meer mee vereenzelvigen” gaat Venneman verder. “Is het de ontgoocheling bij de vorige verkiezing die omgezet is in frustratie? Het is zeer erg dat je moet constateren dat de slechtste voorbeelden van nationale anti-politiek de norm geworden zijn in Lede. Ambtenaren worden overstelpt met talrijke nutteloze vragen omdat alles wat ergens in Vlaanderen gebeurt plots ook in Lede zou moeten besproken worden. De gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt bedolven onder een lawine van klachten die grotendeels verworpen worden. De stijl op social media is bedroevend. Waar dien je hier het algemeen nut mee als politieker?”

Volgens Venneman zijn er gesprekken geweest binnen Open Lede, en stond hij daar alles behalve alleen. Alleen hebben die de koers niet kunnen veranderen, zo blijkt. “Ik ben niet bij de eerste 5 en zal niet bij de laatste 5 zijn die andere keuzes maken” aldus Venneman. Hij zetelt nu verder als onafhankelijk gemeenteraadslid. “Met een herwonnen glimlach, en niet meer met het schaamrood op de wangen.”

“Ik betreur dat er blijkbaar met modder moet gegooid worden” repliceert fractieleider Stijn Wille. “Nochtans is de oorzaak redelijk simpel: het is geen geheim dat de breuk er komt omdat mensen de laatste 2 jaar vinden dat we onze principes moeten laten varen en ons veel soepeler moeten opstellen naar cd&v toe, om opnieuw kans te maken op een potentiële coalitie.”

De geschiedenis herhaalt zich” gaat Wille verder, “want ook naar aanleiding van de vorige verkiezingen verkozen enkele ex-liberalen een zetel in de meerderheid boven hun principes. Zelf probeer ik voor de inhoud te gaan in plaats van de postjes. Zo denk ik als liberaal dat de gemeente veel grotere problemen heeft dan het stellen van enkele (burger)vragen. Daaraan werken en constructieve oplossingen bedenken, lijkt me belangrijker dan politieke spelletjes waar de burger geen boodschap aan heeft. Ik nodig iedereen uit om er boven de partijgrenzen heen aan mee te werken.”

Wat de toekomst brengt, is nog niet duidelijk. Venneman neemt even rustpauze zegt hij zelf, maar alle pistes liggen open. “Maar ik ben eindelijk weer gelukkig” besluit hij.