Olivier Vandecasteele werd op 24 februari 2022 gearresteerd door de agenten van de Revolutionaire Garde van Iran. Hij werkte zes jaar in het land voor een humanitaire organisatie en was op dat moment in Iran om zijn appartement leeg te halen. Hij verbleef eerst in de beruchte Evin-gevangenis. Daar werd hij slachtoffer van foltering en andere mishandelingen. Hij werd ook lange tijd in een isoleercel opgesloten. Hij kreeg geen advocaat om hem bij te staan tijdens de ondervragingen.

In augustus werd hij overgebracht naar een onbekende locatie, waar hij in een keldercel zit, zonder daglicht of frisse lucht. Sinds november is hij in hongerstaking uit protest tegen zijn voortdurende willekeurige detentie. Op 14 december werd duidelijk dat hij veroordeeld werd tot 28 jaar cel. Er is geen informatie bekend over de aanklachten, noch over het vonnis zelf. In een consulaire meeting op 28 november werd het nieuws door Olivier Vandecasteele zelf verteld. Hij zei dat hij naar een rechtbank was gebracht en werd veroordeeld, zonder bijstand van een advocaat van zijn keuze.

Er is bezorgdheid dat hij arbitrair wordt vastgehouden om als pasmunt te dienen voor de Iraanse autoriteiten. Amnesty International lanceerde een petitie om voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele te pleiten. Volgens de mensenrechtenorganisatie is de detentie willekeurig en zit hij vast in omstandigheden die lijken op gedwongen verdwijning en die strijdig zijn met het verbod op foltering en andere mishandelingen.

De gemeenteraad keurt de motie die oproept tot de vrijlating van Olivier Vandecasteele goed. De gemeenteraad veroordeelt en betreurt de willekeurige detentie van Olivier Vandecasteele en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt en vraagt: aan de ambassadeur van Iran in België de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele; aan de federale regering: alle mogelijke diplomatieke procedures te gebruiken om Olivier Vandecasteele onverwijld vrij te krijgen; via diplomatieke kanalen en in afwachting van zijn spoedige vrijlating ervoor te zorgen dat Olivier Vandecasteele wordt vastgehouden in omstandigheden die de menselijke waardigheid eerbiedigen en in overeenstemming zijn met het internationale recht; een internationaal initiatief te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw verdrag of een nieuwe internationale verklaring, tegen staatsgijzelingen.