Pleeggezinnen bieden opvang en zorg aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Sommige gezinnen bieden ook opvang aan pleeggasten, volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Regioverantwoordelijke Pleegzorg Zuid-Oost-Vlaanderen Anneleen De Ro gaf uitleg bij het label: “Een Pleegzorggemeente engageert zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt te ondersteunen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zet het bestuur een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier.”

Binnen onze gemeente zijn er momenteel 19 pleeggezinnen die samen 22 kinderen opvangen. Het gemeentebestuur wil aan deze gezinnen een duidelijk signaal geven dat ze hen steunen en appreciëren dat zij een warme thuis willen bieden aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Elke Meganck, schepen van Sociale zaken: “Dat pleegzorg noodzakelijk is, daar hoef ik niemand van te overtuigen. Vanuit mijn rol als schepen merk ik dagelijks hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor elkaar en wat de gunstige effecten zijn van een warme samenleving. En dat is precies waar het bij pleegzorg om draait: zorg dragen voor de ander, wat voor het kind of de jongere in kwestie een grote meerwaarde betekent en zo ook onze samenleving mooier maakt. Met het label wil het Lokaal bestuur pleegzorg in Lede een duwtje in de rug geven.”