Op 20 april vond het participatiemoment plaats waarbij de gemeente met de Leedse skaters in gesprek ging om hun noden en wensen omtrent het skatepark te kennen. Er werd heel wat waardevolle informatie verzameld tijdens dit moment, maar de gemeente wil ook anderen de kans geven om hun stem te laten horen en deel te nemen aan dit proces. Daarom is er ook een online bevraging. Zo hoopt men een nog duidelijker beeld te krijgen van de voorkeuren en behoeften van alle skaters in Lede.

De resultaten van het participatiemoment en deze bevraging worden teruggekoppeld naar de jeugdraad en sportraad. Zij zullen een officieel advies opmaken, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Op korte termijn wil het lokaal bestuur enkele nieuwe toestellen aankopen om te plaatsen op het huidige skateterrein, waar recent enkele oudere toestellen verwijderd werden. De bevraging helpt in kaart te brengen welke nieuwe toestellen de skaters verkiezen.

Je kan de online bevraging invullen via deze link.