Vandaag zullen een groot aantal land- en tuinbouwers vanuit heel Vlaanderen, veelal met tractoren, naar Brussel trekken om er te betogen tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Dat kan van ’s morgensvroeg al verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen. Eén van de routes loopt via Lede en Erpe-Mere (N9 Gent-Brussel).
De politie zal de doortocht van de tractoren faciliteren door op strategische kruispunten toezicht te houden.

De terugkeer van de deelnemers is in de namiddag gepland, via dezelfde reiswegen, en kan opnieuw voor verkeershinder zorgen.