Er is vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf in Aalst. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Dit heeft ook gevolgen voor grondgebied Lede, dat zich in de bewakingszone bevindt. Er gelden strikte maatregelen, opgelegd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

In de afgebakende gebieden moet het pluimvee terug opgehokt of minstens afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden. Daarnaast wordt ook een inventarisatie gevraagd van het gehouden pluimvee bij geregistreerde houders in de zones. Deze houders worden op de hoogte gebracht en gecontacteerd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Meer info over de strikte maatregelen kan je terugvinden op de FAVV website.

De ophok/afschermplicht is ook voor particulier gehouden pluimvee van kracht, de politionele diensten kunnen hiervoor optreden ingeval zij overtredingen vaststellen. In de afgebakende gebieden is het verzamelen van pluimvee en vogels verboden.

Specifiek voor vinkenzettingen: deze kunnen niet plaatsvinden, houders gelegen in de zone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.

Specifiek voor de duivensport: duivenhouders in de 3 km zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden, duivenhouders gelegen in de 10 km zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.