Voortaan kan je jouw huwelijks-, geboorte- of andere akten van de burgerlijke stand ook raadplegen en downloaden via de toepassing Just-on-web, het digitale platform van de FOD Justitie. Je kan de uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand van jezelf of je kinderen onmiddellijk versturen naar je e-Box of e-mailadres. Je kan kiezen tussen:

– Een uittreksel: de actuele gegevens zonder historiek
– Een afschrift: de originele gegevens met de later toegevoegde historiek

Sommige documenten zijn nog niet meteen opvraagbaar. In dat geval wordt er een aanvraag verstuurd naar de gemeente die de papieren akte bezit.

Op dit platform kan je eveneens:

– toegang vragen tot jouw juridisch dossier en het raadplegen;
– jouw verkeers- en strafrechtelijke boetes beheren;
– de bewindvoering voor kwetsbare personen beheren;
– jouw verzoekschriften, dossiers, conclusies en brieven neerleggen bij een rechtbank;
– zich registreren als vertaler, tolk of expert, of jouw kostenstaat indienen.

Meer info vind je op: De online diensten van Justitie (justonweb.be)