Drukwerk verhoogt de berg papierafval en is dus belastend voor het milieu. Bovendien zorgt het voor extra inzameling- en verwerkingskosten. Dat stelt althans het lokale gemeentebestuur van Lede. En daarom voeren ze vanaf 1 januari 2023 een gemeentebelasting in op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

Wil je drukwerk verspreiden, dan moet je een aangifte doen, bij voorkeur via het aangifteformulier op de website. Je kan ook mailen naar drukwerk@lede.be. Vermeld dan zeker het aantal te verspreiden exemplaren.

Je vindt het volledige reglement op www.lede.be.