Vanaf dinsdag 31 januari zal de Brilstraat tijdelijk afgesloten zijn tot maart. Dit omwille van de bouw van een meersgezinswoning. Er zijn omleidingen voorzien.

Autoverkeer rijdt best via de Julius De Geyterstraat waar de rijrichting gedurende die periode wordt omgedraaid. Fietsers komende van Rossel-, Molenberg- en Zuster Lambertinestraat moeten afstappen en het voetpad gebruiken gedurende deze periode.