Op zaterdagavond 11 maart 2023 worden de sportieve prestaties van de Ledenaars in de kijker gezet via een kampioenenhulde en een verkiezing tot sportlaureaten. Dit gala vindt plaats in GC De Volkskring.

Ook jij kan kandidaturen indienen! Je moet de kandidaturen ten laatste op 8 januari 2023 aan de sportdienst bezorgen. Enkel kandidaturen via de geëigende formulieren komen in aanmerking. Je vindt deze terug op de website van de gemeente. Vergeet zeker niet in te vullen op welke categorie de kandidatuur betrekking heeft.

Bij elke kandidatuur moet je foto’s (minimum twee, maximum vijf, waarvan minstens een close-up en een actiefoto) toevoegen. Voor vragen over het reglement of advies bij het invullen van de formulieren kan je contact opnemen met de sportdienst.