Vorig jaar namen enkele Leedse N-VA-bestuursleden als vrijwilliger deel aan het Ouderenbehoefteonderzoek. De Ouderenbehoefteonderzoeken worden sinds 2002 uitgevoerd in verschillende Vlaamse, en sinds kort ook Waalse steden en gemeentes, en dus ook in Lede. Het doel van deze studies is om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers op lokaal niveau in kaart te brengen.

Ter bedanking ontvingen alle vrijwilligers een cadeaucheque ter waarde van 25 euro. Gezien de huidige crisis besliste het bestuur van N-VA Lede om de mensen die het moeilijk hebben alvast een hart onder de riem te steken. Het bedrag van de ontvangen cheques werd bovendien verdubbeld en zal worden geschonken aan de voedselbank van de gemeente Lede.