Sport Vlaanderen heeft de exploitatie van Sportcentrum Putbos, met onder meer een atletiekpiste, tribune, sporthal, fitness, sportvelden en bungalows, vorig jaar stopgezet. Na overleg besliste de Vlaamse Regering om de atletiekpiste en het clubhuis kosteloos aan het Lokaal bestuur Lede te schenken. Sport Vlaanderen en Lokaal bestuur Lede bereiden momenteel de formele stappen voor. Sport Vlaanderen zette sinds 1 juli 2022 ook het onderhoud van het centrum stop. Het Lokaal bestuur sloot een tijdelijke overeenkomst af om het onderhoud van de atletiekpiste, de parking, de toegangsweg en het omliggend groen op zich te nemen. Daarnaast staat onze gemeente ook in voor de energiekosten van de verlichting van het atletiekgedeelte, de parking en de  toegangsweg om zo de site operationeel te houden en het gebruik door de sporters te garanderen.

Het bestuur zal daarnaast ook het onderhoud- en sportmateriaal overkopen van Sport Vlaanderen zodat sporters de verschillende atletiekdisciplines blijvend kunnen uitoefenen.

In overleg met de gemeenteraad zal Lokaal bestuur Lede ook de mogelijkheid bekijken om de atletiekpiste te renoveren. In afwachting van de formele overdracht blijft het atletiekgedeelte enkel
toegankelijk voor de vaste gebruikers.