Op zondag 10 juli 2022 herdenken Heemschut Lede, Davidsfonds Lede en Marnixring Aalst, priester-historicus en heemkundige E.H. Jozef De Brouwer, pastoor te Impe van 1954 tot 1964 en mede-stichter van de Heemkundige Kring van Lede.

Deze herdenking begint met een eucharistieviering, gevolgd door de inhuldiging van een herdenkingsplaat aan de pastorij te Impe. Daarna volgt een academische zitting in Huize Moens met aansluitend een gratis receptie. Afsluiten gebeurt met een 11-juli viering in het park achter huize Moens te Lede, inclusief een optreden.

Alle informatie vindt u op www.pastoordebrouwer.be