Groen Lede roept de inwoners van Lede op om komende zaterdag 11 juni tussen 11u en 12u mee te fietsen langs de Hoogstraat. Zo willen ze aandacht vragen voor de fietsomstandigheden in onze gemeente, want die zijn niet goed, zeggen ze.

“Vanaf Colruyt tot de Markt van Lede is gewoonweg geen enkele voorziening, de fietser wordt volledig genegeerd. Tussen de Markt en de verkeerslichten ter hoogte van Café Central is er een minuscuul fietspad dat zo smal is dat je als fietser volledig in de verdrukking zit, of in de goot. Verder richting Wichelen is het fietspad heel oneffen en bovendien nog steeds smal en slecht afgebakend in verhouding tot de beschikbare breedte van de gewestweg. Deze strook wordt steeds intensiever gebruikt door schoolgaande jeugd, recreatieve fietsers, fiets-pendelaars, markt- en winkelbezoekers die het centrum van onze gemeente willen bereiken. Ze is een centrale, moeilijk te vermijden maar onveilige schakel in onze mobiliteits-mix” aldus Groen Lede.

Concreet willen ze met de actie 2 zaken bereiken: enerzijds de aanleg van een volwaardig, breed en effen fietspad en veilige oversteekplaatsen tussen de verkeerslichten en de spooroverweg, en anderzijds de aanleg van brede fietssuggestiestroken, waarop niet mag geparkeerd worden, in de smallere gedeelten van de N442 en veilige oversteekplaatsen vanaf Colruyt tot aan de verkeerlichten van de Rammelstraat.

Schepen van verkeer Robert De Mulder (CD&V) is op de hoogte van het probleem: “We zijn ons zeker bewust van het feit dat er aan de gewestweg N442 heel wat verbeterpunten zijn. De wegbeheerder van de gewestweg is, zoals de naam het al zegt, het Vlaams Gewest. Wij hebben al verschillende keren aangedrongen op een grondige studie en heraanleg van de doortocht bij het Vlaams Gewest, maar die werken kunnen ten vroegste in 2024 plaatsvinden, liet men ons weten.”

“De gemeente heeft wel ingetekend op de oproep van minister Peeters om de knelpunten van de schoolroutes langs de gewestweg aan te pakken” gaat de man verder. “Het college van burgemeester en schepenen heeft op advies van de verkeerscommissie voorgesteld om de kruispunten Meirveld – N442, Nieuwstraat – Brilstraat – N442 en Julius De Geyterstraat – N442 door te geven als knelpunt. Het Vlaams Gewest heeft in samenwerking met studiebureau SWECO deze kruispunten al onderzocht en heeft zelfs enkele voorstellen gedaan om deze kruispunten veiliger te maken.”

De actie van Groen Lede vertrekt op de Markt om 11u. Einde is voorzien rond 12u.