Een nieuw hoofdstuk in het verhaal van sportdomein Putbos. Volgens N-VA gemeenteraadslid Jan Lievens hield het gemeentebestuur van Lede cruciale informatie achter en zijn er bewust zaken verkeerd voorgesteld.

Het verhaal begon in 2020 toen Sport Vlaanderen liet weten het domein te willen verkopen. Er werd overlegd met de gemeente Lede, maar die liet pas op 11 april weten het atletiekdomein met tribune en cafetaria niet te willen overnemen aan de geschatte prijs van 750.000 euro.

“Sport Vlaanderen benadrukte meermaals dat de gemeente het bedrag ook in schijven van 10, 15 of 20 jaar kon overmaken,” zegt Jan Lievens (N-VA). “Op de gemeenteraad van 21 april lichtte de burgemeester het dossier toe waarbij enkel de knelpunten worden aangehaald om de niet-aankoop te verdedigen. De gemeenteraad werd op geen enkel moment geïnformeerd over de hierboven genoemde voorstellen van Sport Vlaanderen.” aldus Lievens.

“N-VA Lede roept het gemeentebestuur op om eerlijk te onderhandelen én te communiceren. Om het Putbosstadion voor de toekomst veilig te stellen, is het belangrijk dat de gemeente Lede zich opstelt als een betrouwbare partner. De N-VA pleit ervoor om de onderhandelingen opnieuw op te starten” besluit Lievens.

“De mogelijkheid om in schijven te betalen verandert helemaal niets aan het globale kostenplaatje” verweert burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V) zich.  “De totale kostprijs van de overname van het terrein is ruimer dan enkel de overnameprijs. Uiteindelijk moet de kostprijs betaald worden door de gemeente, en heeft dit impact op de budgetten en de meerjarenplannen. De afweging werd gemaakt of deze aankoop operationeel en financieel haalbaar is, rekening houdende met het reeds goedgekeurde beleids- en meerjarenplan. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat onder de aangeboden voorwaarden, niet kan worden ingegaan op het voorstel van Sport Vlaanderen” aldus Van de Velde.