In Lede centrum staan de volgende maanden verschillende wegenwerken ingepland. Hieronder een kort en bondig overzicht over de verschillende fasen.

Heraanleg kruispunt N442 – Grotekapellelaan – Ommeganglaan
Vanaf 30 mei tot 24 juni voeren de nutsbedrijven voorbereidende werken uit. Om deze werken te kunnen uitvoeren, wordt er 1 rijvak afgesloten voor verkeer. Om de doorstroming langsheen de gewestweg (as Lede centrum – Vijfhuizen) te regelen, zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. Vanop de gewestweg zijn afslaande bewegingen mogelijk richting de zijstraten (Grotekapellelaan en Ommeganglaan), vanuit de zijstraten mag je de gewestweg niet meer op rijden. Wanneer de werken zich situeren aan de zijde van de Grotekapellelaan zal het verkeer omgeleid worden via Guchtstraat – Wijstraat richting N442.

Asfalteringswerken gewestweg N442
Vanaf 8 augustus tot 19 augustus zal AWV starten met het asfalteren van de N442 tussen Vijfhuizen en Colruyt. Beide delen van de gewestweg wordt hierbij volledig afgesloten. Het kruispunt kruispunt N442 – Grotekapellelaan – Ommeganglaan blijft open voor verkeer.

Heraanleg kruispunt N442 – Grotekapellelaan – Ommeganglaan
Vanaf 22 augustus wordt er gestart met de wegenis- en rioleringswerken aan het kruispunt. Eerst wordt de zijde van de Ommeganglaan aangepakt, nadien de zijde van de Grotekapellelaan. Deze werken zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, begin december afgerond zijn.

Heraanleg Rossel-, Reymeers- en Molenbergstraat
De riolering werd geplaatst in de Rosselstraat en in het eerste deel van de Reymeersstraat. De aannemer brengt momenteel alle verhardingen aan. Er wordt gestreefd om deze as open te stellen tegen 1 september. De Molenbergstraat zou klaar kunnen zijn eind november – begin december.
Begin volgend jaar wordt de laatste fase aangepakt, nl. het deel van de Reymeersstraat tussen Guchtstraat en Damstraat. Dit gedeelte zal vermoedelijk eind maart afgerond zijn.

Het verkeer komende uit de richting van onze deelgemeenten zal tijdens verschillende fasen van deze werken worden omgeleid via Guchtstraat – Beekveldrede – Wijstraat.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en om conflicten tussen weggebruikers te vermijden, wordt er geopteerd om tijdelijk enkele richting in te stellen in de Guchtstraat en de Beekveldrede (komende van de Reymeersstraat richting Wijstraat), nl. vanaf 30 mei 2022 tot eind maart 2023. Fietsers worden uiteraard toegelaten in beide richtingen.