Het goedkope asbest werd vroeger toegevoegd aan materialen om ze vuurvaster en sterker te maken, tot bleek dat het slecht was voor de gezondheid. In 1998 werd (her)gebruik van asbest voor particulieren verboden, maar het zit nog in veel oudere constructies. Omdat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is, moet asbest op een veilige manier verwijderd worden.

Daarom zamelt Ilva vanaf 13 juni 2022 hechtgebonden asbest ook aan huis in. “Hechtgebonden” of “vast” asbest is een combinatie van asbest en andere materialen zoals bij golfplaten, leien, plantenbakken, …
Elk gezin heeft recht op 1 inzameling per kalenderjaar. Hiervoor moet je plaatzakken of bigbags aankopen bij Ilva aan 30€ per stuk. Je mag maximaal 5 asbestzakken aankopen en aanbieden. Bij elke bestelling krijg je ook twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen en een folder over een veilige aanpak. De zakken bestel je via Mijn Ilva account (www.ilva.be).

In het recyclagepark zelf is er rond asbest niets veranderd. Je kan er dus nog steeds zelf terecht met verpakt hechtgebonden asbest op dinsdag en donderdag tussen 16u en 19u.

We kunnen samen met Ilva van Vlaanderen een asbestveilige regio maken.
2040 is de streefdatum!