De gemeente Lede wil, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent, de fietsveiligheid langs onze fietsroutes verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om een compleet beeld te verkrijgen van welke wegen fietsers op dit moment gebruiken en waar de belangrijkste knelpunten zich bevinden.

Daarom hebben ze jullie hulp nodig: door jullie fietsroutes in te tekenen en te beoordelen op fietsveiligheid, kan de gemeente een fietsroutekaart opstellen waarop alle veilige en minder veilige fietsroutes en kruispunten aangeduid zijn. Met die kaart zal de gemeente concrete stappen ondernemen om de fietsveiligheid in Lede te verbeteren.

Om uw fietsroutes te beoordelen en de knelpunten aan te duiden: ga naar fietstrack.ugent.be/lede.

Je kan de fietstrack invullen tot ten laatste 30 juni 2022. Daarna wordt de input geanalyseerd en in kaart gebracht. Het is de bedoeling om in het najaar de eerste versie van de fietsroutekaart uit te brengen.