Lede

Lede herbevestigd als Fairtrade-gemeente

Sinds 2015 mag Lede zich Fairtrade-gemeente noemen, maar regelmatig moet de Fair-O-Meter ingevuld worden. Dat is een vragenlijst waarmee gepeild wordt naar het engagement op vlak van Fairtrade of eerlijke handel bij de export van ontwikkelingslanden naar rijkere westerse landen.

Men wil bijvoorbeeld koffie-, cacao- of bananenboeren voor hun producten een eerlijke prijs betalen die echt in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. De arbeiders moeten kunnen werken in menswaardige omstandigheden, dus zeker zonder kinderarbeid en hongerlonen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de producten worden geteeld.

Op basis van de ingevulde Fair-O-Meter behaalde Lede een B en herbevestigt daarmee zijn titel. Samen met de inwoners, organisaties, scholen, bedrijven, handelaars, … onderneemt Lede acties om eerlijke handel te promoten.

Deel dit artikel