Lede

Tegemoetkomingen gewogen diftar stuiten op kritiek

Vanaf 5 april wordt het huisvuil gewogen en betaalt de Ledenaar per kilo. “Voor bepaalde gezinnen betekent dit jammer genoeg een hogere afvalfactuur buiten hun wil om. En de hoeveelheid afval verminderen door bijvoorbeeld goed te sorteren, lukt voor hen niet. Wij beslisten daarom om deze gezinnen een financieel steuntje in de rug te geven.” laat de gemeente weten.

De maatregelen

Het reglement van de sociale correctie op gewogen diftar werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 maart 2021 en treedt in werking op 1 april 2021. Deze financiële tussenkomst geldt voor gezinnen die in Lede wonen en een geboortepremie ontvangen, die krijgen een eenmalig bedrag van 20 euro, of voor personen met incontinentie of stomapatiënten. Deze laatste ontvangen 15 euro per jaar, als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze aan chronische incontinentie lijden of moeten ze kunnen aantonen dat ze grote hoeveelheden verzorgingsmateriaal nodig hebben voor een periode langer dan 3 maanden, en dit aan de hand van een medisch attest. Hebben deze mensen recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan ontvangen ze 30 euro per jaar.

Kritiek vanuit de oppositie

De oppositie is niet te spreken over de regeling. “We begrijpen niet dat men in Lede veel lagere bedragen hanteert dan deze die binnen de ILvA regio afgesproken waren” zegt Stijn Wille van Open Lede. Hij vraagt zich af of het feit dat Lede niet vertegenwoordigd was toen de beslissing genomen werd daar voor iets tussen zat. Daarmee verwijst hij naar de afwezigheid van schepen Bart Heestermens (Groen Lede) op de bedoelde vergadering. “In 2 jaar tijd was ik voor 1 vergadering verontschuldigd omdat ik op dat moment voor de kinderen op scoutskamp aan het koken was” reageert Heestermans. “Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Zowat alle ILvA gemeenten hebben een andere tegemoetkoming. Die maatregelen moeten ook betaald worden, mét belastinggeld.”

Da’s echter niet de enige verzuchting van Wille. “Er is ook geen tussenkomst voorzien voor kinderopvang en gezinnen met jonge kinderen. Het is pas vanaf een oudere leeftijd dat luiers zwaarder gaan wegen en dus voor een dure rekening zorgen” gaat hij verder. “We maken ons ook zorgen over de privacy: mensen met een medische achtergrond moeten zich verantwoorden bij de milieudienst in plaats van zich te kunnen wenden tot de sociale dienst.”

Ook N-VA Lede sluit zich aan bij Open Lede. Zij stelden tijdens de jongste gemeenteraad voor om 25 euro (in plaats van 20 euro) per jaar en per kind toe te kennen voor gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, en 75 euro (in plaats van 15 euro) per jaar voor personen met incontinentie of stomapatiënten. An Van Wesemael (N-VA Lede) noemt het een asociale keuze van de meerderheid. “Vorige maand heeft het bestuur een buitensporige loonsverhoging doorgevoerd voor een zeer beperkt aantal personeelsleden. Onze eigen inwoners kunnen niet op zo’n gulheid rekenen” klinkt het.

Deel dit artikel