Lede

Door de sneeuwval vandaag geen ILvA ophaling

Vandaag is er geen inzameling van huisvuil omwille van de gladde wegen. De voetpaden zijn bedekt met een extra laagje sneeuw, wat het voor de medewerkers van ILvA onmogelijk maakt om veilig in te zamelen. Zeker bij het afstappen van de trede van de vrachtwagen is er een groot risico om uit te glijden.

ILvA vraagt het de gele huisvuilzak, de blauwe zak, het papier of het glas terug binnen te nemen en het opnieuw aan te bieden bij de volgende inzameling. De datum van de volgende inzameling is te vinden op de afvalkalender.

De recyclageparken gaan deze namiddag wel open volgens de normale openingsuren.

Deel dit artikel