Lede

Heemschut brengt Ken Uw Dorp 2020 uit

Heel binnenkort verschijnt de jaarlijkse publicatie ‘Ken uw Dorp’ van Heemschut, de Koninklijke  Heemkundige Kring van Lede. Deze publicatie onthult twee dagboeken die geschreven werden in de beide wereldoorlogen.

Het meest uitgebreide dagboek is ‘een verhaal dat begon in 1914’. Dit verhaal is te lezen in de
dagboeknotities die werden opgetekend door Achiel Seminck. De tekst van dit dagboek werd
integraal overgenomen door Walter De Swaef die via voetnoten en kaderteksten verder uitleg geeft om het verhaal te ‘kaderen’ in gekende gebeurtenissen te Lede en Aalst van dat ogenblik.

Notities over het dagelijkse leven in het door Duitsland bezette deel van België zijn heel zeldzaam. Zeker voor Lede is dit een allereerste voorbeeld van dergelijk dagboek met die beperking dat het maar de eerste 19 maanden van de oorlog beslaat.

In ‘een kleine groene zakagenda’ van 1940 vond Guy De Neef dagnotities van zijn vader, Jozef. Hierin staan gedetailleerde feiten met betrekking tot de mobilisatie, het uitbreken van WOII en over het verblijf in een krijgsgevangenkamp.

Dat ‘pandemieën’ van alle tijden zijn kunnen we in deze publicatie eveneens lezen. De ‘Spaanse griep’ op het einde van WOI was ook in Lede heel voelbaar. Weetje: men trof toen nagenoeg dezelfde maatregelen als nu met Covid-19.

Tenslotte wordt er een unieke fotoreportage getoond van de ‘bevrijdingsstoet‘ die op 10 juni 1945 in Lede is doorgegaan.

Deze 96 bladzijden tellende publicatie is te koop aan 15 euro. Dit bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE66 7805 8710 5243 van Heemschut-Lede met duidelijke vermelding van het leveringsadres. De leden van Heemschut-Lede ontvangen deze publicatie eerstdaags gratis.

Deel dit artikel