Lede

Nieuw bestuur voor Groen Lede

Groen Lede werd tot voor kort geleid door de huidige voorzitter van de gemeenteraad, Jo Maebe. Dat voorzitterschap valt niet langer te combineren met het voorzitterschap van Groen Lede, luidt het binnen de partij.

Na interne verkiezingen werd Jef Lemmens tot voorzitter benoemd. Rik Eckeman en Yoni Van Der Cruyssen worden de secretarissen, Ward Depoortere penningmeester en Johan Van Hecke communicatieverantwoordelijke.

De huidige mandatarissen hebben geen functie in het huidige bestuur en dat is een bewuste keuze. Gezien de mandatarissen geen bestuursmandaat meer hebben, kunnen ze zich volop focussen op hun functie en rol in de gemeenteraad. Het bestuur wil, samen met de leden en werkgroepen, de Groene schepen en het gemeenteraadslid beter omkaderen en aansturen.

Het belangrijkste actiepunt voor de nieuwe bestuursploeg is Lede groener en socialer maken.

Deel dit artikel