Lede Wanzele

Gemeente zorgt voor noodopvang op 9 en 10 november

De herfstvakantie wordt verlengd met 2 extra dagen: 9 en 10 november.  Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen hebben overgemaakt aan de minister. Het Agentschap Opgroeien bevestigt de oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen.

Sommigen ouders vinden, ondanks hun zoektocht naar een oplossing in hun eigen netwerk, geen oplossing maar hebben wel opvangnood. Daarom voorziet het gemeentebestuur met IBO ’t klavertje 4 noodopvang van 6u45 tot 18u30 voor de kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.

Ouders die in de zorg werken krijgen voorrang.  Heb je nood aan opvang op 9 en 10 november dan kan je via e-mail aanvraag doen naar kinderopvang@lede.be voor 4 november.

Het gaat hier over noodopvang. Enkel voor kinderen waarvoor geen andere oplossing mogelijk is.

Deel dit artikel