Lede

Robert De Mulder legt eed af als waarnemend burgemeester

Robert De Mulder werd bij besluit van 11 oktober 2020 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij vervangt partijgenoot Roland Uyttendaele, die zijn functie omwille van ziekte voorlopig niet kan uitvoeren.

De Mulder is binnen het college van burgemeester en schepenen van Lede eerste schepen met als bevoegdheden openbare werken, verkeer en mobiliteit, nutsvoorzieningen, onderhoud van patrimonium en begraafplaatsen, communicatie en ICT.

Deel dit artikel