Lede

Gemeenteraad na half uur al voorbij: meerderheid verlaat de vergadering

Een opmerkelijk schouwspel in De Bron, waar de gemeenteraad deze maand op corona-veilige afstand zou doorgaan. Marc Boterberg (Lede Vlaams & Zinvol) wees de meerderheid op de onvolledigheid van 20 van de 44 dossiers die ter bespreking op tafel lagen, en vroeg de verdaging van deze punten. Hierop schorste voorzitter Jo Maebe (Groen) de gemeenteraad zodat de meerderheid kon overleggen.

Na een kwartier werd er besloten dat de volledige gemeenteraad verdaagd werd naar donderdag 1 oktober. Tijdens de reactie van de oppositie, in gedaante van Stijn Wille (Open Lede), verlieten de schepenen een voor een de zaal samen met waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V). De voltallige fracties CD&V, De Coöperatie en Groen volgden. De oppositie bleef verbouwereerd achter terwijl voorzitter Maebe (Groen) de zitting sloot wegens te weinig raadsleden aanwezig om het quotum voor geldig vergaderen te halen. De overige punten werden dus niet behandeld, en de OCMW raad werd zelfs niet geopend.

“De meerderheid wil zijn politieke verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de nieuw geplande raad van 1 oktober kan doorgaan zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement” klonk het bij CD&V achteraf. “Er kon geopteerd worden om de resterende punten wél te behandelen maar de meerderheid vond het opportuun alles samen volledig te behandelen op deze latere datum.”

“De reglementen zijn er voor iedereen, ook voor de meerderheid” reageert Open Lede. “Ze hebben de agenda de voorbije weken zelf samengesteld en voorbereid. Beetje laat om nu hun verantwoordelijkheid op te nemen. Men kan men alleen maar vaststellen dat dit beleid Lede onwaardig is.”

Ook N-VA Lede is niet te spreken over het voorval. “Voorzitter Maebe negeert zijn eigen huishoudelijk regelement. De gemeenteraad werd niet correct afgesloten. Leden van de meerderheid verlieten de raad terwijl een lid van de oppositie sprak. Met een dergelijk gebrek aan verantwoordelijkheid, ernst en respect ben je het niet waard om een gemeente te besturen. De N-VA laat het hier niet bij en dient klacht in bij de toezichthoudende overheid.”

Deel dit artikel