Lede

Voorzitter Leedse Middenstandsraad geeft ontslag uit onvrede met gemeentebestuur

Geert Timmermans, voorzitter van de Leedse Middenstandsraad, neemt ontslag. Dat doet hij uit onvrede met de manier waarop het gemeentebestuur met de Middenstandsraad omgaat. Hij stelt dat “een groot aantal van de door de Middenstandsraad voorgestelde initiatieven schaamteloos worden overgenomen, gekopieerd en in voege worden gesteld zonder dat er nog maar enige vermelding wordt gemaakt van onze inbreng.”

Neen, zegt schepen van middenstand Elke Meganck (CD&V). “De voorstellen van de Middenstandsraad kwamen overeen met mijn eigen voorstellen die ik al 14 dagen eerder had uitgewerkt. We dachten dus duidelijk in dezelfde richting” stelt zij. “De Middenstandsraad werd ook bij de opmaak van het relanceplan wel degelijk om advies gevraagd” aldus Meganck.

Niets van aan, zegt Timmermans: “Ik had, als voorzitter van de Middenstandsraad, op zijn minst verwacht dat ik zou gehoord worden en mee kon deelnemen aan de discussies rond het relance plan. Schijnbaar acht het gemeentebestuur onze inbreng niet belangrijk en dan lijkt het voor mij logisch er vanuit te gaan dat mijn inzet en die van onze bestuursleden voor dit “advies” orgaan compleet overbodig zijn.”

Schepen Meganck besluit dat het belangrijkste streefdoel het ondersteunen van de lokale economie is. “De neuzen in dezelfde richting zetten en samenwerken en nadenken over het grotere geheel is altijd al datgene geweest wat voor mij van tel is.”

“Het is makkelijk aan te geven dat je dezelfde zaken in gedachten had, maar wie kan dat staven” zegt Timmermans. “Als de neuzen dan toch in dezelfde richting staan, waarom dan samen niet aan een relance plan werken. Ik kan dus helaas niet anders dan zeggen dat mijn vertrouwen en inzet een maat voor niets zijn geweest.”

Deel dit artikel