Lede

Open Lede vraagt meer ondersteunende maatregelen n.a.v. Corona

Open Lede zal op de gemeenteraad van april een aantal maatregelen voorstellen waarvan ze vinden dat het gemeentebestuur ze moet invoeren.

 • Dubbele subsidie voor verenigingen
 • Verenigingen met specifieke problemen ondersteunen (bijvoorbeeld de Chiro n.a.v. bouwwerken lokaal)
 • Opheffen of opschorten van belastingen en retributies ten aanzien zelfstandigen en ondernemers: terrasbelasting, standgeld marktkramers en foorkramers, belasting op inname openbaar terrein, …
 • Uitstel inning gemeentebelastingen
 • Gemeentelijke cadeaubon van €25,- per domicilieadres
 • Regeling inzake water- en energiefactuur: uitstel van betaling
 • Ondersteuning voor eenmanszaken zonder fysieke vestiging
 • Ondersteuning van startende ondernemingen
 • Extra premie van €500,- voor ondernemers die de Vlaamse corona hinderpremie krijgen
 • Extra premie van €1000,- voor restaurants en café’s die Vlaamse Corona hinderpremie
  krijgen
 • Kwijtschelding gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing voor handelspanden die
  moesten sluiten

Deze lijst is nog niet klaar. De partij heeft nog meer voorstellen die ze op de gemeenteraad zal lanceren. “Wij hopen dat het bestuur inziet dat bijkomende steunmaatregelen nodig zijn om na de crisis Lede opnieuw te doen bruisen” zegt Stijn Wille (Open Lede).

In een randnoot merkt hij ook op dat hij blij is dat de gemeenteraad digitaal kan doorgaan. “We betreuren echter, hoewel het tijdens deze crisis strikt genomen toegelaten is, dat de gemeenteraad niet openbaar is. Samen met het streamen er van, zou het anno 2020 een koud kunstje moeten een digitale vergadering voor iedereen toegankelijk te maken” zegt hij. De gemeenteraad van komende donderdag gebeurt digitaal, de raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. Ook drie perscorrespondenten van Lede mogen de zitting digitaal bijwonen.

Deel dit artikel