Lede

Gemeenteraad van april gaat digitaal door

De gemeenteraad van 16 april zal niet doorgaan in de raadszaal van het gemeentehuis, gezien de corona-maatregelen. Dat betekent niet dat er geen gemeenteraadszitting is: de vergadering gaat wel degelijk door, maar dan op digitale wijze.

De raadsleden zullen via Microsoft Teams verbinding maken met elkaar. Via microfoon en webcam kunnen ze onderling communiceren. Het woord vragen gebeurt aan de hand van een chatbox binnen hetzelfde programma.  De voorzitter ziet welk raadslid het woord vraagt, en zal het woord dan geven. Ook stemmingen zullen op digitale wijze verlopen.

“De openbaarheid van de zitting wordt georganiseerd door de uitnodiging van 3 leden van de lokale pers op de conferentie en door de publicatie van de audio opname op de website van de gemeente” zegt gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen). “We hopen dat met de nodige discipline een correct verloop van de zitting mogelijk is als onze bijdrage aan een degelijk lokaal bestuur in deze vreemde tijden.”

Wie graag weet wat er zoal besproken en beslist wordt kan daags erna terecht op de website van de gemeente, hier bij Radio Lede en bij de collega’s van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Deel dit artikel