Lede

Maatregelen in Lede n.a.v. COVID-19

Om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken en burgers zoveel mogelijk te beschermen, vaardigt burgemeester Roland Uyttendaele extra maatregelen uit.

Kunstacademie
De academie blijft open en focust zich op haar kerntaak: lesgeven. Alle randactiviteiten zoals concerten worden geannuleerd, en dit zeker al tot en met 31 maart. De academie preventief sluiten is niet nodig. Zo vermijden we dat kinderen opgevangen moeten worden door hun grootouders, een kwetsbare doelgroep.

Woonzorgcentra
Er geldt een algemeen bezoekverbod in de woonzorgcentra. Er zijn bepaalde uitzonderingen (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten). Raadpleeg de directie.

Thuiszorgdiensten
De maaltijden aan huis worden geleverd maar ook hier worden maatregelen genomen. De maaltijd wordt afgegeven aan de deur en de leverancier draagt handschoenen. De poetsdienst aan huis wordt voorlopig opgeschort tot en met 31 maart.

Bibliotheek
De bibliotheek blijft voorlopig open maar alle randactiviteiten worden geschrapt.

Kinderopvang
De kinderopvang blijft voorlopig open maar de kinderen moeten worden afgezet en opgehaald in de gang.

Gemeentelijke werking en loketfuncties
We geven het uitdrukkelijke advies om waar mogelijk via telefoon of het e-loket de nodige informatie op te vragen. Kom niet naar het gemeentehuis of de sociale dienst indien het niet dringend en/of noodzakelijk is.

Evenementen
De burgemeester legt extra maatregelen op naar publiek toegankelijke activiteiten:
* Alle gemeentelijke lokalen waar activiteiten of evenementen kunnen georganiseerd worden, worden gesloten. In deze context vragen wij geen annuleringsvergoeding.
* Alle gemeentelijke activiteiten of evenementen worden uitgesteld. Wie reeds betaald had voor een gemeentelijke activiteit zal een terugbetaling krijgen. Voor voorstellingen in GC De Volkskring zal indien mogelijk een latere datum worden vastgelegd.
* De sporthal met uitzondering van de cafetaria wordt gesloten tot en met 31 maart 2020. Alle indoor en outdoor publiek toegankelijke activiteiten zijn verboden.
* De gemeenteraad van 19 maart gaat door maar is niet toegankelijk voor pers en publiek. De opnames kunnen online beluisterd worden.

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (bv. cafés, zalen …) moeten rekening houden
met de volgende instructies:
* Maximaal 1 persoon per vierkante meter oppervlakte toelaten;
* Zorgen voor een goed geventileerde ruimte;
* Vermijd een mengeling van leeftijdsgroepen;
* ‘Risicogroepen’ (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …) afraden om de publiek toegankelijke infrastructuur te betreden.

Scholen
Er vertrekt vanuit de scholen een aparte communicatie naar de ouders en leerlingen.
Hygiënische voorschriften
* Geen handen schudden.
* Zeg goeiedag met een knik of een lach.
* Was regelmatig je handen.
* Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
* Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
* Blijf thuis als je ziek bent.

Waar vind je meer algemene informatie?
* www.info-coronavirus.be
* 0800 14689 of info-coronavirus@health.fgov.be
* Extra informatie voor ouders: www.onderwijs.vlaanderen.be
* Extra informatie in verband met woonzorgcentra en assistentiewoningen: www.zorg-en-gezondheid.be.

De burgemeester volgt de situatie nauwgezet op en zal bijsturen indien nodig.

Deel dit artikel