Lede

Opgelet: gebruik de juiste parkeerschijf

In tal van gemeenten zijn er de laatste maanden boetes uitgedeeld voor het gebruik van een parkeerschijf die niet conform de opgelegde norm is gelay-out. Parkeerschijven waar bijvoorbeeld reclame op staat van een verzekeringsmaatschappij zijn niet geldig. Nu ook in Lede een externe firma is aangesteld om het parkeren in onze gemeente te controleren is het niet ondenkbaar dat ook hier boetes zullen worden uitgedeeld voor niet-conforme parkeerschijven.

Een geldige parkeerschijf, naar Europees model, is blauw en bevat de tekst “uur van aankomst” in de drie landstalen en een omkaderde letter P. Er mag, op de voorzijde althans, geen reclame of andere tekst of afbeelding aangebracht zijn.

Ook oude parkeerschijven, die per kwartier rekenen, zijn niet langer geldig. De huidige schijven rekenen per half uur.

Wie ongeldig parkeert in Lede riskeert een retributie van 25 euro.

Deel dit artikel