Lede

Coalitie stelt greep uit beleidsnota voor

Deze middag stuurde de bestuursmeerderheid van onze gemeente een persbericht met een greep uit de beleidsnota 2020-2025. Het bestuur investeert 19 miljoen euro voor duurzame mobiliteit, een gezonder en beter leefmilieu en welzijn en zorg voor de burgers van Lede. De volledige nota wordt pas op de gemeenteraad van 19 december voorgesteld aan de raadsleden.

Duurzaam vervoer en mobiliteit moet gerealiseerd worden door de opwaardering van het trage wegennet, het stimuleren van het openbaar vervoer en het veiliger inrichten van de schoolomgevingen. Deze inspanningen weerspiegelen zich in een budget van ruim 8 miljoen euro. Een gezonder en beter leefmilieu wil de meerderheid creëren door in te zetten op energie, groen, water, milieu en het klimaatactieplan. Inzake seniorenbeleid ze we de zorgbehoeften maximaal ondersteunen door ontmoetingsplaatsen en adequate huisvesting te creëren. Zo worden op het domein Markizaat seniorenflats gebouwd in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij.

Verder spreekt de nota over het toeristisch aantrekkelijker maken van Lede door het aanstellen van gidsen en info-standen, waar nodig de speeltuinen uitbreiden en de openluchtaccommodatie sport verder uitbouwen en vernieuwen.

“Ondanks de financiële uitdagingen kunnen we een plan voorleggen zonder drastische besparingsmaatregelen of het afschaffen van bepaalde dienstverleningen. We zullen daarentegen blijven investeren in alle beleidsdomeinen” zegt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).

Oppositiepartij Open Lede is niet enthousiast. “Wij vinden het jammer dat eerst de pers en dan pas de gemeenteraad ingelicht wordt en betreuren het gebrek aan transparantie en samenwerking” zegt Stijn Wille (Open Lede). “Verder zijn we blij dat een aantal punten uit ons programma werden overgenomen, zoals bijvoorbeeld de strijd tegen eenzaamheid en het inzetten op de trage wegen. We zien daarnaast ook initiatieven die wij in de vorige legislatuur mee opgestart hebben, zoals bijvoorbeeld de wegeniswerken en het project veilige schoolomgevingen.”

Op de rest van het plan zal Open Lede tijdens de volgende gemeenteraad reageren. Zij hopen dan op een reëel zicht op het financieel plaatje.

Deel dit artikel