Lede

Vrijwilligers Repair Café Lede schenken opbrengst weg

De vrijwilligers van het Repair Café zamelen tijdens elk Repair Café vrijwillige bijdragen in. Ze hebben besloten om dit geld te schenken aan een goed doel, namelijk de voedselbedeling van Lede. Het gaat over een bedrag van €324,42.

Raymond Van Peteghem, coördinator voedselbedeling Lede, was aanwezig tijdens het Repair Café op 7 december 2019 om dit geld te ontvangen. Het zal gebruikt worden om de gezinnen in onze gemeente die er hard nood aan hebben bij te staan.

Al het geld dat in de toekomst nog verzameld wordt tijdens het Repair Café zal opnieuw geschonken worden aan voedselbedeling Lede.

Deel dit artikel