Lede

Nieuw bestuur voor Harmonie Sinte-Cecilia

Freddy Chanterie, jarenlang voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia, overleed deze zomer. Een herschikking van het bestuur drong zich op.

Vorige week werd het vernieuwd bestuur gepresenteerd aan de muzikanten. Niet alleen verdubbelde het aantal bestuursleden van 5 naar 10 man, het bestuur onderging ook een grondige verjonging. Bovendien is de harmonie fier om een nieuwe voorzitter voor te kunnen stellen: Jozef Van Landuyt, advocaat uit Aalst, vader van fluitiste Diane Van Landuyt. Jozef Van Landuyt is geen spelend lid, maar hij heeft een hart voor muziek en een jarenlange ervaring in het verenigings- en harmonieleven.

Voorzitter, leden en bestuur kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Deel dit artikel