Lede

Lede reikt prijs voor cultuur uit, en u mag kandidaten voordragen

In 2020 reikt het gemeentebestuur opnieuw de Prijs voor cultuur en de Cultuurlaureaat uit. Met deze prijzen wil de gemeente enkele culturele prestaties van Ledenaars in de kijker zetten. De Prijs voor cultuur beloont een vereniging die op artistiek of cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs bedraagt 500 euro en kan uitgereikt worden aan verenigingen die in Lede gevestigd zijn of een sterke culturele binding hebben met onze gemeente.

Met de Cultuurlaureaat bekroont de gemeente een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven. Deze laureaat woont in Lede of heeft een sterke culturele binding met de gemeente. Hij of zij ontvangt een kunstwerk ter waarde van 500 euro.

Elke persoon of vereniging uit Lede kan kandidaten voordragen. Dit gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager op een voordrachtformulier. Dit formulier kan je afhalen bij de cultuurdienst of downloaden op www.lede.be. De kandidaturen moeten ingediend worden voor 31 december bij de cultuurdienst.

De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats op zondag 8 maart in GC De Volkskring.

Deel dit artikel