Lede

Gemeente Lede erkent Europese gehandicaptenkaart

Vorige donderdag keurde de gemeenteraad op voorstel van N-VA de erkenning van de Europese gehandicaptenkaart, of European Disability Card (EDC), goed.

Naar aanleiding van de oproep eind oktober van federaal minister Nathalie Muylle, bevoegd voor Personen met een handicap, aan de gemeentebesturen om de Europese gehandicaptenkaart te erkennen, zette Jan Lievens (N-VA) het punt nogmaals op de agenda van de gemeenteraad. Dat deed hij eerder ook al, maar toen werd het voorstel niet weerhouden.

“Men was het idee wel genegen maar heeft getracht om de Europese gehandicaptenkaart te integreren in de UiTPAS. Telkens stootte men daarbij op praktische problemen. Aangezien het hier om twee verschillende doelgroepen gaat, is het echter beter om de gehandicaptenkaart eenvoudigweg te erkennen,” verklaart Lievens (N-VA).

“We wilden inderdaad bekijken of de UiTPAS en de Europese Gehandicaptenkaart te combineren was,” zegt schepen Geertrui Van de Velde (CD&V). “De Europese gehandicaptenkaart is een Europees initiatief waarbij het niet duidelijk is of deze mag gecombineerd worden met andere kaarten. Een integratie op korte termijn is niet realiseerbaar. Daarom volgen we het voorstel van N-VA”.

Ondertussen hebben in ons land al meer dan 54.000 mensen met een beperking zo’n kaart aangevraagd. Zij kunnen op die manier eenvoudig hun handicap bewijzen, ook al is die minder zichtbaar. Nu de Europese gehandicaptenkaart is erkend kan de gemeente Lede daar voordelen aan koppelen voor hun cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod.

Deel dit artikel