Lede

Gemeenteraad geschorst tijdens uiteenzetting door de oppositie

Een opmerkelijk schouwspel tijdens de laatste gemeenteraad (19 september). Raadsleden Marc Boterberg en Joris Van der Linden (beiden Lede Vlaams & Zinvol) hadden opmerkingen over het gemeentelijk beleid. Hij vroeg zich af waar het beleidsplan van de meerderheid blijft. “Ondertussen is er bijna een jaar gepasseerd. Er is geen kader om oppositie op te voeren. Niet gemakkelijk” zegt Boterberg. “Het beleidsplan was er, hoe komt het dat we op 1 januari geen beleidsplan hadden?”

Boterberg ging verder met het opsommen van feiten waarbij hij -om het zacht uit te drukken- bedenkingen heeft, waarin hij na een kwartier werd onderbroken door voorzitter Jo Maebe (Groen). Deze schorste midden in het betoog van Boterberg de zitting, wat niet naar de zin was van Boterberg. Deze laatste wou ook niet deelnemen aan het overleg tussen fractievoorzitters dat tijdens de schorsing plaats vond. “Ik zit midden in een punt, ik ga dat eerst af maken. Dit is ongezien” zei hij.

Maebe hernam na tien minuten de zitting met de stelling dat een raadslid zich aan zijn onderwerp dient te houden. Alle oppositiepartijen reageerden en waren van mening dat Boterberg daar geen fout in had gemaakt. Boterberg noemde Maebe een arrogante voorzitter en ging daarna verder met zijn betoog.

Deel dit artikel