Lede

Geen capaciteitsvergroting voor gemeentelijke kinderopvang

Er is een capaciteitsgebrek in de gemeentelijke kinderopvang. Dat heeft volgens raadslid Stijn Droessaert (N-VA) te maken met een gebrek aan erkende opvangplaatsen door Kind en Gezin enerzijds en een tekort aan personeel anderzijds.

Hij kwam tussen tijdens de gemeenteraad van 19 september en stelde voor dat het gemeentebestuur de opvangcapaciteit vergroot. Het antwoord kwam van schepen Bart Heestermans (Groen). Hij repliceerde dat dat tekort nog meevalt, en dat het praktisch niet aan te raden is om aan capaciteitsvergroting te doen. Extra personeel zou, aldus Heestermans, alleen nuttig zijn op woensdagnamiddagen. De rest van de week zou er geen extra werk zijn voor nieuwe personeelsleden.

Hij beloofde wel om de toestand blijvend te evalueren en op te volgen.

Deel dit artikel