Radio Lede

PERSBERICHT: Onze reactie op het HLN-artikel

Naar aanleiding van de heisa die is ontstaan door het artikel in Het Laatste Nieuws willen wij graag duidelijkheid scheppen waar nodig. Het klopt dat tijdens een evaluatiegesprek (9 april 2019) op het College van Burgemeester en Schepenen aan Radio Lede met aandrang gevraagd werd om verder geen gemeenteraadsverslagen te publiceren en geen politiek nieuws meer te brengen. Naar aanleiding van onze bedenkingen hierbij werd een vervolggesprek ingepland met Robert De Mulder (CD&V, schepen van communicatie), Renske De Bremme (communicatieverantwoordelijke gemeente Lede) en Ralph Iliano (hoofdredacteur Radio Lede). Dit gesprek ging door op 2 mei 2019.

In dat gesprek werd bekeken hoe de berichtgeving van Radio Lede er moet uitzien. Een definitieve beslissing of standpunt van het college van Burgemeester en Schepenen ontvingen we tot op heden niet. Persberichten ontvangen wij ook niet meer.

Luistercijfers dalen drastisch

Intussen hebben wij ons braaf aan de vraag gehouden. Helaas,  de resultaten daarvan hebben niet lang op zich laten wachten. Mensen stemmen niet meer af op een zender die zich enkel bezig houdt met eetfestijnen en cursussen bloemschikken -met alle sympathie voor deze initiatieven-. Mensen willen het nieuws zoals het is, niet gefilterd.

Radio Lede is meer dan enkel een promotioneel instrument van de gemeente. De subsidies die wij ontvangen (293,68 euro per maand) zijn niet van die orde dat kan gesteld worden dat de radio eigendom is van de gemeente Lede, laat staan van een of meerdere politieke fracties. Zij dienen ter ondersteuning van de opdracht die wij van de gemeente kregen: verenigingen en lokale initiatieven gedurende 1 uur per week in de kijker zetten en cultuur brengen. Wat we nog steeds onafgebroken  en veel ruimer dan het gesubsidieerde uur doen.

“Onze” radio

Onze reactie op de uitspraak van communicatieschepen Robert De Mulder (CD&V) die in Het Laatste Nieuws spreekt over “onze” (van de gemeente) radio:

Radio Lede is een product van Radio Katanga vzw, gesubsidieerd door de gemeente. Radio Lede is geen eigendom van de gemeente Lede. Na aftrek van de kosten blijft er van het subsidiebedrag van 293,86 euro per maand geen vijftig euro over die opnieuw geïnvesteerd wordt in materiaal en externe audioproducties. Dat de gemeente “geen financiële bijdrage betaalt om de oppositie een forum te geven” (College van Burgemeester en Schepenen, Het Laatste Nieuws) is dus compleet misplaatst.

Geen exclusief communicatiekanaal

VRT wordt eveneens gesubsidieerd door de overheid. Dat betekent niet dat de overheid kan bepalen welk nieuws VRT al dan niet mag brengen. Een subsidiërende overheid kan en mag zich niet redactioneel mengen.  Wij zijn geen exclusief communicatiekanaal van de gemeente.

En nu?

Wij bekijken intern hoe het verder moet en of er alsnog een compromis kan gemaakt worden. Voor ons is een verdere samenwerking niet onmogelijk, zolang die niet indruist tegen de journalistieke deontologie. Radio Lede blijft hoe dan ook bestaan voor de Ledenaar.

Deel dit artikel