Lede

Afschaffing voorrang van rechts komt eraan

De afschaffing van de voorrang van rechts op lokale hoofdwegen is een van de acties die in het gemeentelijk mobiliteitsplan staan. Wegen van hogere categorie moeten voorrang hebben op wegen van lagere categorie.

Op sommige lokale hoofdwegen was de voorrang van rechts reeds afgeschaft (Spoorstraat en Klinkaard) en op andere lokale hoofdwegen was de voorrang van rechts enkel afgeschaft voor fietsers (Steenstraat, Poortendriesstraat,  Ronkenburgstraat, Suikerstraat). Dit is vooral een gevolg van de subsidievoorwaarden die de hogere overheid oplegt voor het aanleggen van aanliggende verhoogde fietspaden.

Om tot een uniform, duidelijk en veilig wegbeeld te komen werd de afschaffing van de voorrang van rechts op alle lokale hoofdwegen opgenomen in het mobiliteitsplan.

 • Er zijn twaalf lokale hoofdassen in Lede:
 • Oordegemkouter – Molenhoek – Smetlededorp – Schildekensstraat –
  Smetledestraat – Hofsmeer – Hoogledezijdestraat – Rijststraat –
  Reymeersstraat – Grotekapellelaan. Dit is de belangrijkste hoofdas.
  Andere lokale hoofdassen die aantakken op deze as moeten hun voorrang
  afstaan.
 • Hoging – Zwaanstraat
 • Stichelendries
 • Klinkaard – Speurtstraat – Oordegemdorp
 • Oud-Smetlede – Kapellenhoek
 • Serskampstraat
 • Papegemstraat – Essestraat – Langehaag
 • Bredestraat – Watermolenstraat
 • Ommeganglaan
 • Dr. Moenslaan – Olmendreefrede – Broeder De Saedeleerstraat – Steenstraat
 • Spoorstraat
 • Poortendriesstraat – Ronkenburgstraat – Suikerstraat

Vanaf maandag 25 maart wordt er gestart met het aanpassen van de voorrangsregeling. De werken zullen in totaal drie weken duren. Er zal gewerkt worden per as. Pas nadat een volledige hoofdas is afgewerkt zal deze worden opengesteld. In eerste instantie zal de hoofdas tussen Oordegem en Lede afgewerkt worden, daarna zal er gewerkt worden van west naar oost.

Deel dit artikel